Pelan Pengukuhan Keusahawanan Kolej Komuniti

Keusahawanan telah dipilih sebagai Projek Agenda Kritikal (CAP) yang paling terkini dalam Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN), iaitu CAP yang ke-22. Pemilihan tersebut adalah signifikan kerana ia menggambarkan kepentingan yang diletakkan oleh KPT dan pihak kerajaan terhadap elemen keusahawanan, terutama dari segi sumbangannya kepada perkembangan ekonomi Negara, serta terhadap pertumbuhan yang mampan.

Majlis Pelancaran Pelan Pengukuhan Keusahawanan Kolej Komuniti telah disempurnakan oleh YB Menteri PengajianTinggi Malaysia pada 09 Ogos 2010 bertempat di Dewan Serbaguna Grik, Perak.

Sumber:  http://www.kkbda.edu.my

About team HEP KKKB

HEP KOLEJ KOMUNITI KEPALA BATAS
This entry was posted in bersama komuniti. Bookmark the permalink.