Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (KSP)

Mesyuarat KSP diadakan pada 14 Januari 2011 (Jumaat), jam3.00 petangg di Bilik Mesyuarat Utama. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengarah KKKB dan dihadiri oleh Pegawai-pegawai Kanan, Ketua-ketua Program  dan juga  Pegawai Eksekutif. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5.30 petang.

Memandangkan sesi pembentangan Laporan KSP  tidak  dapat diselesaikan pada hari berkenaan, maka  mesyuarat telah disambung semula pada 18 Januari 2011 (Selasa), jam 10.00 pagi hingga 1.00 tengah hari.

About team HEP KKKB

HEP KOLEJ KOMUNITI KEPALA BATAS
This entry was posted in bersama komuniti. Bookmark the permalink.